Regulamin

Ogólne zasady obowiązujące w sklepie GiGi

Prosimy nie dokonywać przelewu przed otrzymaniem od nas potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

Sklep internetowy GiGi sprzedaje wyłącznie nowe produkty.


1. Po otrzymaniu zamówienia prześlemy Państwu e-mailową informację, potwierdzającą możliwość realizacji zamówienia.

2. Udzielamy rabatów: 3% przy zakupach 5 - 9 płyt; 5% przy zakupach od 10 płyt oraz dla stałych klientów. Rabaty naliczane są indywidualnie po przyjęciu zamówienia do realizacji. Klient może skorzystać wyłącznie z jednego typu rabatu. Udzielonych rabatów nie sumuje się.

3. Statut stałego klienta przyznajemy bezterminowo od szóstego zakupu.

4. Zamówienia wysyłamy za pobraniem lub przesyłką poleconą/kurierską po otrzymaniu wcześniejszej wpłaty należności (przelewem na konto bankowe lub poprzez Dotpay).

5. Przesyłki zagraniczne wysyłamy listem poleconym PRIORYTET.

6. Na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT.

7. Klient ma prawo reklamacji/zwrotu zakupionych towarów w terminie 14 dni pocztą listem poleconym ekonomicznym. Po uznaniu reklamacji dokonamy zwrotu poniesionej opłaty pocztowej

8. Zgodnie z obowiązującym prawem handlowym wymianie podlegają wyłącznie płyty z wadami fabrycznymi.

9. Będziemy wdzięczni za wszelkie propozycje, sugestie i komentarze na temat asortymentu i funkcjonalności sklepu.

Gorąco zapraszamy na udane zakupy.

GiGi Team

GiGi
ul. Królowej Jadwigi 275A
30-218 Kraków
NIP: PL 6770048945
Regon 003922071

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółka cywilna GiGi s.c z siedzibą w Krakowie – jako administrator – przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi.


Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: GiGi s.c z siedzibą w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 275A, 30-218 Kraków.

2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do przedstawienia ofert handlowych i umożliwieniu dochodzenia ewentualnych roszczeń. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan sprzeciw wobec ich przetwarzania.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności podmiotom świadczącym dla nas usługi drogą elektroniczną, dostawcom rozwiązań informatycznych, dostawcom usług kurierskich i pocztowych.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich skorygowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez GiGi s.c. narusza przepisy Rozporządzenia (RODO).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzoną korespondencją jest GiGi s.c., ul. Królowej Jadwigi 275A, 30-218 Kraków.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia korespondencji oraz w celach z niej wynikających.